DELA

Nu kan alla se Åland 24!

Från och med den 4 november kan alla MCA-anslutna hushåll se Åland 24, även de som inte har digitalbox.
– Tillsammans med sändningarna över Smedsböle och i IPTV betyder det att vi når hela Åland, vilket ger ett helt annat genomslag, säger Åland 24:s och Nya Ålands vd Stefan Norrgrann.
I dag krävs det digitalbox för att kunna se Åland 24 i MCA-nätet och sändningarna sker över den så kallade Ålandskanalen. Det innebär att Åland 24 når drygt 3000 hushåll i Mariehamn. Inom kort får samtliga MCA-anslutna hushåll i staden tillgång till Åland 24, vilket betyder att kanalen når långt över 6000 hushåll.
Vd Stefan Norrgrann gläds åt beslutet, och bland annat tror han att ju fler som kan titta desto större blir det kommersiella intresset för kanalen.
– För annonsörerna är ju penetrationen, alltså hur många som har tillgång till kanalen, jätteviktig. I och med att Åland 24 kan ses analogt i MCA, i IPTV och över Smedsböle täcker vi in samtliga 13.000 hushåll på Åland.

Exklusiv rätt
Det är teknikbolaget P24 Media Ab, som är Åland 24:s teknikleverantör, och MCA som har tecknat det nya avtalet. Avtalet ger Åland 24 exklusiv rätt till den analoga ”Lokalkanalen” där TV Ålands program tidigare sänts.
– Vi är glada över att kunna erbjuda alla våra kunder Åland 24, säger MCA:s vd Richard Johansson.
Så småningom är det tänkt att Åland 24:s program ska snurra dygnet runt i ”Lokalkanalen”.
– Vi ser också på möjligheter att kombinera programmen med annan typ av information under vissa delar av dygnet, säger Stefan Norrgrann, utan att gå in på några detaljer.

Tillfälligt
Till att börja med visas Åland 24 dock som en del av Ålandskanalen från Smedsböle. History Channel, som sedan en tid visas på den aktuella kanalplatsen, tas bort från den 4 november.
I och med att ”Lokalkanalen” viks exklusivt för Åland 24 behöver MCA och teknikleverantören P24 Media Ab viss tid att förbereda sändningarna. Allt hinner inte bli att vara klart till den 4 november.
– Under övergångsperioden kommer vi att visa Ålandskanalen från Smedsböle på den aktuella kanalplatsen i vilken Åland 24 sänder redan i dag, säger Richard Johansson.

MALIN LUNDBERG