DELA

Nu kan Åland få fler kaptener

En av fem studerande på sjökaptensprogrammet slutförde inte sitt examensarbete. Det ska det treåriga projektet Sjökaptener i hamn råda bot på.
– Nästan alla som deltog i projektet är nu färdiga sjökaptener, säger Henrik Karlsson, vicerektor för Högskolan på Åland.
Högskolan på Åland hade tidigare, särskilt inom sjöfartsprogrammet, relativt få utdimitterade studerande.
– Vi såg att det fanns ett problem. Genomströmningen borde ha varit bättre, säger Henrik Karlsson.
Det fjärde året på sjökaptensutbildningen innebär intensiva studier varvat med jobb.
– Kanske är det därför så många inte gjorde sitt examensarbete färdigt under studietiden.


Saknade kaptensbrev
Syftet med Sjökaptener i hamn har varit att ta fram ett system som ger bättre förutsättningar för de studerande att slutföra sina studier, och då framförallt inom sjökaptensutbildningen. På sikt kan även andra studieprogram ha nytta av erfarenheterna från projektet och de förbättrade systemet.
Tretton av skolans tidigare studerande ingick i projektet. De hade alla genomgått utbildningen och fått sitt styrmansbrev men saknade sjökaptensexamen.
– Om man vill jobba som överstyrman så måste man ha gjort examensarbetet, eftersom man måste ha sjökaptensexamen för att få söka ut överstyrmansbrevet från Trafiksäkerhetsverket, Trafi.
Många av dem som kontaktades i projektets inledande skede ville å ena sidan slutföra sin utbildning för att kunna avancera i graderna, å andra sidan upplevde de en hög tröskel att genomföra arbetet på egen hand – utanför det ordinarie utbildningssystemet.
– För de som jobbat till sjöss några år är det inte alltid helt lätt att sätta sig i skolbänken igen, konstaterar Henrik Karlsson.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman