DELA

Nu hissas flaggan i Bryssel

Den åländska flaggan ska nu vaja vid Finlands ständiga representation i Bryssel.
Länge har frågan diskuterats, men nu är det äntligen klart att den åländska flaggan ska vaja utanför Finlands ständiga representation i Bryssel. Lantrådet Viveka Eriksson har kommit överens med utrikesminister Alexander Stubb i frågan.
För Ålands del har det varit en symboliskt värdefullt att synliggöra självstyrelsen i EU.
– Vi har enträget arbetat i den här frågan och vi är verkligen glada över att vi nu har nått önskat resultat. Landskapsregeringen ser det som en naturlig sak att både Finland och Åland som medlemmar i EU synliggörs i Bryssel, säger Viveka Eriksson i ett pressutskick.

”Berömvärt”
”Att hissa den åländska flaggan innebär att utomstående blir medvetna om att det vid den ständiga representationen finns en tjänsteman som ska förmedla information mellan landskapet och EU:s institutioner”, står att läsa i samma meddelande.
Lantrådet framhåller Alexander Stubbs insats för att nå en lösning i frågan.
– Det är verkligen berömvärt att utrikesminister Stubb ser det viktiga symbolvärdet för Åland, säger Viveka Eriksson.
Avsikten är att den åländska flaggan ska hissas vid Finlands ständiga representation i Bryssel vid en ceremoni där utrikesminister Stubb och lantrådet Eriksson båda deltar. Datum för detta meddelas senare.

Malin Tillström

malin.tillstrom@nyan.ax