DELA

Nu har snuset förbjudits

Snusförsäljningen totalförbjuds ombord på åländska fartyg efter tio års kamp. Lantrådet Roger Nordlund (c) är nedslagen efter beslutet.
– Det leder till en utarmning av näringslivet.
Förhoppningen är nu att landskapet ska slippa betala böter.
Efter EU-kommissionens hot om böter på över två miljoner euro beslutade landskapsregeringen i fredags att helt och hållet rätta sig efter EU:s krav på totalförbud av försäljning av snus på fartyg som inte har en svensk flagga i aktern.
En ny tobakslag klubbades och ska lämnas till lagtinget för behandling den här veckan.
– Vi har kämpat mot EU sedan 1997, men bötesbeloppen blev så stora att vi inte kan bära dem, säger lantrådet Roger Nordlund.
Så nu kapitulerar ni?
– Vi är tvungna. Det känns fruktansvärt tungt och orättvist.
Landskapsregeringen skickar omgående beslutet om ändringen av tobakslagen till EU-kommissionen.
– Det finns en liten möjlighet att kommissionen inte lämnar sin stämningsansökan till EG-domstolen och att vi kan slippa hela bötesbeloppet, säger Nordlund.
Hur har det kunnat gå så här?
– Den första motgången var när Finlands regering medgav fördragsbrottet. Det har legat oss till last. Sedan är det kommissionens oförmåga att ha en helhetssyn. Det här påverkar inte folkhälsan eftersom man fortfarande kan köpa snus i Sverige eller på svenskflaggade fartyg.
Vilka konsekvenser får det här beslutet?
– Om fartyg flaggar ut så blir det en utarmning av det åländska näringslivet och mindre skatter till kommunerna. Det känns väldigt tungt och frustrerande att vi inte kan konkurrera på likvärdiga villkor.
– Jag hoppas att det inte blir utflaggning, men det är inget som vi kan styra över, utan det är rederiernas beslut.
Den nya lagen ska implementeras så snart som möjligt. Roger Nordlund tror dock att den kan börja gälla först vid årsskiftet.

Snedvridning

– Snusförbud betyder både ett kraftigt inkomstbortfall och en snedvridning av konkurrensläget.
Det säger Boris Ekman, vice vd vid Viking Line. Men han har inte gett upp hoppet helt ännu.
Men Björn Blomqvist, vd vid Eckerökoncernen, befarar utflaggning.
Rederierna är inte glada över landskapsregeringens beslut om att förbjuda snuset på de åländskt registrerade fartyg, som i dag får sälja snuset på internationellt och svenskt territorialvatten.
Boris Ekman tror, trots landskapsregeringens beslut, att loppet inte är helt kört.
– Beslutet borde vara möjligt att överklaga i EU-domstolen, menar han.
Det är företagets Ålandsregistrerade fartyg, Amorella, Isabella, Mariella och Gabriella, som beslutet drabbar.
– Försvinner snuset från dem förlorar vi en inkomst på gissningsvis två–tre miljoner euro. Det är ett betydande inkomstbortfall för oss.

Inte permanent
Eftersom konkurrenten Silja har svenskflaggade fartyg menar Boris Ekman att konkurrensläget blir snett.
– Även om det blir ett förbud mot snusförsäljning, kanske det inte blir permanent. Så någon tanke på utflaggning på grund av detta har vi inte i nuläget, säger Boris Ekman.

Utflaggning
Eckerökoncernens vd Björn Blomqvist har börjat fundera på utflaggningar.
– Ja, vi ska överväga det nu och börja räkna på en utflaggning på allvar. Det är väldigt tråkigt för oss att EU driver fram beslut som snedvrider konkurrensen, säger han. Det kommer förmodligen att säljas lika mycket snus på Östersjön efter beslutet, men inkomsterna går Åland förbi.
Snus säljs för ungefär en halv miljon euro årligen på Eckerölinjen. Räknar man in också kringeffekterna ligger inkomsterna på runt en miljon euro.
– Men det är ju i dag omöjligt att veta hur många som kommer att välja ett annat fartyg på grund av snusstoppet, konstaterar Björn Blomqvist.

ANDERS SIMS
KIKI ALBERIUS-FORSMAN