DELA

Nu har Eckerövägen öppnats

Ett avsnitt av landsvägen i Eckerö har länge varit avstängd. På fredagen tog man bort spärrarna med en månads försening.
– Det har varit efterlängtat, säger vägingenjör Stig Janson.
Ombyggnationen av landsvägen i Eckerö har länge pågått i etapper. Ny cykelbana har byggts och vägen har både breddats och förbättras. Projektet har dock dragit ut på tiden och försenades med totalt en månad.
– Det beklagar vi, men hellre en bra väg än en dålig väg som öppnar i tid, säger Stig Janson, vägingenjör vid Ålands landskapsregering.
Den ny vägen följer en ny klass vilket underlättar för både motorfordon och lätt trafik.
– Det blir ett lyft för hela cykelturismen. Våra nya gång- och cykelbanor nyttjas dessutom mycket av ålänningarna också har det visat sig.
Vad har förseningarna berott på?
– Det har varit ett stort bygge med mycket berg. Det har krånglat en del med lerlager och jord som måste köras bort när det inte gick att återanvända. Så det är inte enbart entreprenörens fel, säger Stig Janson.
Har landskapet något ersättningsanspråk?
– Nu när vägen är klar ska det göras en ekonomisk uppgörelse. Vi har försökt att hålla den diskussionen borta under byggen för att hålla entreprenören på gott humör. Men det finns regler som ska följas.
Närmaste projekt för landskapets trafikavdelning är ombyggnaden av Svibybron.
– Det beräknas starta i september och bli klart i vår. Trafiken ska vara med största delen av bygget, förmodligen blir det trafikljus där vi använder en fil i taget.
Så trafiken behöver inte dirigeras runt hela Sviby?
– När mittfogen på bron ska gjutas kan det blir aktuellt, men det är i så fall för en jättekort period.

MALIN TILLSTRÖM

malin.tillstrom@nyan.ax