DELA

Nu försvinner lagtingets dagtraktamenten

I början av september skrev Nyan att kanslikommissionen, där talman Roger Nordlund (C) är ordförande, ämnar sätta ner foten när det gäller lagtingsledamöternas dagtraktamenten och måltidsersättningar. Så har nu skett och talmanskonferensen har lämnat ett förslag till lagtinget.
Lagtingsledamöterna ska inte längre få måltidsersättningar och dagtraktamenten för deltagande i lagtingets sedvanliga arbete. Orsaken är att ledamöter som bor längre än tio respektive femton kilometer från Mariehamn ”med dagens kommunikationsmedel inte längre kan betraktas ha en sådan högre kostnad för sitt deltagande i möten som motiverar en måltidsersättning eller ett dagtraktamente”.
Ersättning för buss och kilometerersättningar för egen bil ska fortsättningsvis utgå, dock endast för deltagande i plenum och andra möten i lagtingets regi samt i lagtingsgruppernas möten – och bara om resan mellan mötesplatsen och lagtinget är längre än fem kilometer.
De nya reglerna innebär en inbesparing på 30.000 euro.


Gamla regler tillämpas
De skattefria traktamentena infördes första gången 1977 för att ledamöterna skulle få motsvarande ersättningar som riksdagsledamöterna. Riksdagens beslut har ändrats sedan dess.
De senaste åren har de åländska ledamöter som bor 10 kilometer eller mer från Självstyrelsegården haft rätt till reseersättningar under den tid lagtingssession pågår, busspengar eller kilometerersättning för egen bil samt dagtraktamente och matpengar beroende på hur många timmar man har varit borta hemifrån.
Om resan varat över tio timmar får ledamoten 35 euro, om den varat 6 – 10 timmar är summan 16 euro. Om resan varat 4 – 6 timmar betalas inte traktamente ut, då får ledamoten istället en måltidsersättning om 8,75 euro. Alla ledamöter har inte tagit ut pengarna de är berättigade till.
Kanslikommissionen kommer att ändra sitt beslut från 1996 om erläggande av arvode och resekostnadsersättning i särskilda fall för att ytterligare förenkla reglerna om ersättningar.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax