DELA

Nu flyttas Henning Karlssons får

Igår inleddes flytten av den för djurskyddsbrott dömda arbetarskyddsinspektören Henning Karlssons får. Fåren har en ny ägare som redan tagit över skötseln.
I domen som föll den 4 juni framgick inte hur djurhållningsförbudet skulle verkställas eller vem som skulle göra det.
– Oavsett skrift så såg vi det som vårt ansvar, säger Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM:s veterinär Jacob Norström-Ridderborg.

ÅMHM meddelade Henning Karlsson att han har 30 dagar på sig att avveckla sin djurhållning och har varit i kontakt med honom för att se till att djurhållningsförbudet efterlevs.
– En annan person har redan tagit över skötseln av fåren, men nu flyttas de alltså till andra beten.
Tog det för länge?
– Det är svårt att säga då ingen direkt anvisning fanns från domstolen. Situationen för fåren har i varje fall inte förvärrats av att det blev en lång process, men det är klart att det är bra att det går så snabbt som möjligt.
Omregistreringen av fåren kommer att ta ytterligare någon vecka, men Norström-Ridderborg framhåller att det viktiga är att fåren nu har en annan skötare.
Henning Karlsson har anmält missnöje med domen. Men i lagen står uttryckligen att djurhållningsförbud gäller även om man lämnar in besvär.

Frans Jansson

frans.jansson@nyan.ax