DELA

Nu flyttar folk från Brändö

En barnfamilj har flyttat bort från Brändö på grund av kommunens skolpolitik. Andra funderar på att göra lika.
– Det går inte att bo kvar. Det vackra pratet om en levande skärgård är bara bluff, säger en som lämnade ett nybyggt hem till förmån för trygga skolskjutsar i Kumlinge.
Beslutet att stänga skolan i Lappo kan få konsekvenser för hela kommunens åldersstruktur. Det har redan lett till att en barnfamilj har lämnat kommunen och fler medger att också de funderar på att flytta.
– Vi bodde på Asterholma men valde att flytta då kommunen inte kunde erbjuda våra två pojkar en trygg och säker skolskjuts till Brändö, säger Salme Sjöblom.

En ledsagare
Efter att Lappo skola stängt skall barnen åka båt till Brändö. De minsta barnen som går i de tre lägsta årskurserna har en ledsagare ombord medan de som går i fyran, femman eller sexan förutsätts klara sig ensamma.
– Vem tar hand om barnen vid en nödsituation, säger Salme.
– Skepparen måste se framåt och har ryggen vänd mot barnen, maskinisten finns nere i maskinrummet.

Ishala däck
Salme Sjöblom är också kritisk till att man måste gå ut för att gå på toaletten.
– Vad händer då det stormar och däcken är ishala? Enligt lagen måste en kommun kunna erbjuda en trygg och säker skolväg, om inte båten är farlig, vad är då farligt? Man har ju rastvakter på skolgården och så menar man att ingen vuxen ledsagare behövs ombord på en båt, säger hon.
– Kommunen har dessutom gjort mätningar på båten och konstaterat att decibelnivån är för hög.

Nybyggt hus
Familjen Sjöblom flyttade i november in i ett nybyggt hus på Asterholma.
– Det har vi lämnat till förmån för barnens trygghet och säkerhet. Nu hyr vi på Kumlinge i stället. Här har man skolskjuts för alla barn i precis hela kommunen trots att det är en fattigare kommun än Brändö.
Salme Sjöblom ger inte längre mycket för Brändöledningens prat om att skapa förutsättningar för en levande skärgård.

Kommunen lockade
– Det var kommunen som lockade oss hit bland annat med att det fanns en skola i Lappo. Det är en sak att man kanske måste stänga en skola men då skall man sköta det snyggt och åtminstone erbjuda trygga skolskjutsar, säger Salme.
– Det går inte att bo kvar. Det vackra pratet om en levande skärgård är bara bluff.
Silli Ainas, som driver butiken på Lappo, är inte heller hon nöjd med skolsituationen i kommunen. Familjen har två barn.

Vill flytta
– Vi vill gärna flytta men det är lättare sagt än gjort. Vi är ju två vuxna som behöver jobb, säger Silli.
Betyder det att ni flyttar om ni hittar arbete?
– Jo, det gör vi nog. Det här är inte bra för barnen.
Silli Ainas berättar att hon hade en väninna som hade bestämt sig för att också hon flytta till Lappo med man och två barn.
– Nu gör hon det inte…

Ensam kvar
Tiina Eriksson på Pellas gästhem på Lappo är inte heller hon främmande inför tanken på att flytta.
– Vi kanske blir tvungna till det om det inte ordnas en ordentlig skolskjuts. Inte tänker jag skicka en sjuåring ut i ur och skur som det är nu.
Tiina misstänker att dagiset på Lappo också riskerar att stängas.
– Snart är det bara vår yngsta som är ensam kvar.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN