DELA

Nu finns utrymme för mer ekospannmål

Äntligen står den klar, Mats och Catharina Häggbloms mottagningsstation för ekologiskt odlade spannmål och baljväxter.
– Det här är en förutsättning för att intresset för ekologisk odling ska öka, säger Mats Häggblom.
Mottagningsstationen ligger på familjens mark i Saltvik Germundö. Torken har byggts till, åtta spannmålssilor och två stora rundsilor har uppförts och en biobränslepanna installerats i pannrummet.
– Det har varit ett intensivt år, konstaterar Catharina Häggblom.
Lagrings- och mottagningskapaciteten är större i dag än tidigare. Tidigare var den 440 ton, nu har man byggt ut med 760 ton och har då 1.200 ton.
Mats Häggblom skriver kontrakt på vete, råg, havre, korn, spelt (en ålderdomlig veteart som lämpar sig väl för ekoodling) och ärter. Ryps, raps, bönor och kummin efterfrågas men odlas inte här.
– Vi har inköp, torkning, sortering, lagring och försäljning.

Stor investering
Drygt en halv miljon euro har projektet kostat. Landskapsregeringen och Europeiska fonden för jordbruksutveckling bidrar med sammanlagt 196.000 euro.
Det är således en stor investering för familjen.
– Jag tycker att det är synd att de andra mottagarna på Åland blandar det ekologiska med det konventionellt odlade, hela vitsen försvinner ju då. Det var en av orsakerna till att vi satsade på det här, säger Mats Häggblom.

Infotillfälle ikväll
Till fördelarna hör att de ekologiska jordbruken slipper utgifter för bekämpningsmedel och konstgödsel. Familjen Häggblom är säkra på sin sak, de kommer inte att gå tillbaka till det konventionella jordbruk de drev fram till 1996.
– Vi tröttnade på att bespruta och ville ha nya utmaningar. Det ekologiska jordbruket är bättre både för markerna och för hälsan.
Funderar du på att lägga om gården till ekologisk produktion? I kväll klockan 19–21 på Naturbruksskolan är det information om hur omställningen kan gå till.
På plats finns förutom Mats Häggblom även Sue Jokinen, lantbruksinspektör, Mikael Johansson, lärare vid Naturbruksskolan och Soile Wartiainen, rådgivare för ekologisk produktion.

Läs mer i dagens Nya Åland

annika.kullman@nyan.ax

tfn 528 455