DELA

Nu finns trygghetslarm hos polisen

Nu finns det möjlighet för personer som blivit utsatta för våld och upprepade hot att få ett trygghetslarm.
Tre stycken larm finns hos polisen, men ordentliga utredningar görs innan man lämnar ut dem.
De efterlängtade trygghetslarmen har nu funnits hos polisen en kortare tid. Tre stycken larm finns och vid behov lånas de ut. Ännu har ingen ansetts vara en lämplig kandidat för larmet.
– Det har inte funnits något behov det här året, säger kommissarie Olof Lindqvist.
Noggranna hotbildsutredningar görs innan larmen lämnas ut. När en anmälan om misshandel eller hot kommer in utreder polisen om trygghetslarmet kan vara rätt metod för att hjälpa den utsatta personen. Man tittar bland annat på historien bakom anmälan och hur personens bostad ser ut.
– Kan hon ta sig ut på något sätt, till exempel bakvägen? Vilken väg tar hon till jobbet, finns det något sätt hon kan skydda sig på? Sådana saker ser vi på i vår bedömning, säger Lindqvist.

Skickar positionen
Alarmet är litet och lätt. Det innehåller gps-mottagare och -sändare samt batteri.
När man trycker in en knapp vibrerar dosan och ett larm med den hotades position skickas till alarmcentralen. Därefter kontaktas polisen. Någon ytterligare information kring larmet vill polisen inte lämna ut eftersom man inte vill att våldsmännen ska veta hur alarmet fungerar.
– Vår förhoppning är ju att de aldrig ska behövas, säger Lindqvist.

TANJA LÖNNQVIST

tanja.lonnqvist@nyan.ax