DELA

Nu finns decibelgränser för showen

Nu vet landskapets tjänstemän vilka ljudnivåer som är godtagbara på konserter och på nattklubbarnas dansgolv.
– Tidigare hade vi inget att luta oss emot, inga riktvärden som var användbara i vår lagstiftning, säger Ulf Simolin, miljöinspektör på ÅMHM, landskapets miljö- och hälsoskyddssmyndighet.
Men nu har man fastställt sådana värden som mäts i decibel.
Därför blir det lättare för myndigheterna att sätta stopp för diskjockeys och musiker som spelar så högt att publikens hörsel är i farozonen.

Beror på publiken
Den högsta tillåtna ljudnivån på diskotek och konserter både inom- och utomhus varierar beroende på publiken.
På tillställningar som riktar sig till barn är 90 decibel den högsta ekvivalenta ljudnivån, alltså den genomsnittliga ljudnivån under en mätning.
På lokaler och platser där både barn och vuxna har tillträde är den högsta tillåtna ljudnivån 110 decibel, och den ekvivalenta ljudnivån 90 decibel.
På platser där barn under 13 år inte har tillträde är är den högsta tillåtna ljudnivån 115 decibel, och den ekvivalenta ljudnivån 100 decibel.
Den högsta ljudnivån vid en bostadsfasad får inte överstiga 55 decibel, mellan klockan 07.00 och 22.00, och 50 decibel nattetid.
Tillfälliga musikarrangemang utomhus, till exempel Rockoff på torget i staden, får pågå mellan klockan 10 på morgonen och midnatt. I sådana fall kan ÅMHM godkänna en något högre ljudnivå.
Den högsta ljudnivån vid bostadsfasad utanför ett sådant område får inte överstiga en ekvivalent ljudnivå på 65 decibel.
Arrangörerna skall själva kontrollera att ljudnivån på deras evenemang inte överskrider den högsta tillåtna gränsen.
Läs mer i papperstidningen!

Patrik Dahlblom