DELA

Nu finns artrosinfo på svenska

Man kan fortsätta leva ett gott liv trots att man har ledsjukdomen artros. Operation är inte längre den enda utvägen.
Det och mycket mer vill Erika Gustafsson att folk ska veta och har därför bildat en artrosgrupp på Åland.
Information är a och o när man får veta att man har en sjukdom. Finlands artrosförening, Suomen Nivelyhdistys ry, har tidigare enbart haft information på finska, men nu ska det bli ändring på det.
Fysioterapeuten Erika Gustafsson representerar den svenskspråkiga delen av föreningen som bland annat styrelsemedlem, och kommer att jobba med att få ut föreningens information på svenska. Hon har även startat en artrosgrupp på Åland.
– Vi behöver få in nytänkandet här också. Jag kommer att fömedla ny evidensbaserad kunskap på träffarna, berättar Gustafsson.

För alla
Träffarna är tillgängliga för alla berörda, anhöriga och andra. För den som inte har internet hemma kommer träffarna att vara värdefulla genom att man får tillgång till ny information kring hur man lever med och förebygger artros.
Tanken är att artrosföreningens hemsida och infoblad också ska finnas på svenska snart, en svensk sida ska även finnas i tidningen Niveltieto. Men resurserna är små och nästan alla i föreningen jobbar volontärt.
Artrosgruppen kommer att träffas i Avancias lokaler under våren. I kväll, tisdag, klockan 18 föreläser överläkare Erkki Venäläinen om artros på Folkhälsans allaktivitetshus.

TEXT & FOTO:

tanja.lonnqvist@nyan.ax