DELA

Nu börjar nedläggningen av läromedelscentralen

Nu inleds arbetet med att stänga läromedelscentralen.
– Vi har påbörjat processen mot avveckling, säger utbildningsminister Britt Lundberg (C).
I tilläggsbudgeten som lagtinget klubbade i våras finns en nedläggning av läromedelscentralen med bland sparåtgärderna. Förra veckan tog landskapsregeringen beslut om att påbörja arbetet med att stänga läromedelscentralen. Centralens direktion involveras i arbetet med att upphäva landskapets och kommunernas kostnadsavtal.
Vissa delar av verksamheten kommer att försvinna medan andra inordnas i utbildnings- och kulturavdelningens verksamhet, berättar Britt Lundberg.
– Delar av verksamheten ska bedrivas någon annanstans men jag kan ännu inte säga var vissa saker ska vara och hur licenserna ska fungera.
Lokalerna i stadsbiblioteket kommer att hyras ut, säljas eller användas inom landskapsförvaltningen.
– Och vi har föreslagit att en av de två tjänsterna överförs till skolbyrån.

Samlar underskrifter
Bland de åländska lärarna har ett upprop cirkulerat för att behålla LMC. Nedläggningen kan få konsekvenser för undervisningen – till exempel om skolorna själva ska stå för böckernas inköpskostnader – anser man. Tidigare vikarierande enhetschef Ann-Kristin Åvall sade i våras till Nyan:
– Det blir barnen som drabbas genom att de får mindre material.
Britt Lundberg har förståelse för de farhågor som finns.
– Visst tycker man att det här är synd, det gör jag med. Vi vill ju fortsätta att utveckla läromedlen. Det är klart att det blir en försämring ur servicesynpunkt när administrationen får stryka på foten.
En nedläggning av LMC innebär en inbesparing om cirka 100.000 euro per år, upskattar Lundberg.
– Folk kanske tycker att det inte är mycket, men multiplicera det med tio så har vi en miljon.

Måste spara
Det är en utmaning för landskapsregeringen att få allmänheten att inse allvaret i landskapets budgetunderskott, säger Britt Lundberg.
– Det skiljer en bra bit över 100 miljoner mellan bokslutet för inkomsterna 2008 och budgetprognosen för 2010. Från dryga 330 miljoner till 220 miljoner i runda tal.
Underskottet 2010 är 57 miljoner euro.
– Det motsvarar hela budgeten för kultur och utbildning, det vill säga allt det som vi betalar i landskapsandelar till våra grundskolor, kostnaderna för alla våra gymnasieskolor, hela högskolan, museer, kostnaderna för studiestöd, alla föreningsbidrag, idrottsanslag, medis, folkhögskolan och musikinstitutet, bidragen till våra bibliotek…

Frågetecken
Många frågor återstår att lösa. En är vad som ska ske med materialet när lokalerna hyrs ut eller säljs. Det går inte bara att dela ut alla filmer och böcker till skolorna.
Läroböckerna har LMC fått som friex vilket innebär att man separat måste fråga varje förlag om böckerna får ges bort. Videofilmernas licensavtal innebär, enligt personal på LMC, att de måste skickas tillbaka om verksamheten upphör.
– Huvudsaken är att det är samma huvudman som tidigare och att materialet lånas ut till samma låntagare, det vill säga skolorna, menar Lundberg dock.

Ingen färdig plan
Nu gäller det att hitta nya samarbetsformer för förmedlingen av läromedel, tycker Lundberg.
– De filmer som man i dag lånar på LMC kanske i framtiden kan laddas ner via licens på internet. Eller så kan utlåningen lokaliseras till annat håll, Ytternäs skola har till exempel alla sina sina läromedel utlagda på databasen Katrina.
I förslaget till 2010-års budget hoppas Britt Lundberg att man ska hinna få med mer detaljer.
– Det kommer inte att finnas en läromedelscentral men kanske hittar vi nya samarbetsformer och nya sätt att ge service. Det handlar om att vara kreativ.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax