DELA

Nu blir Syrén herde i Jomala

På söndag installeras Roger Syrén som kyrkoherde i Jomala församling av biskop Björn Vikström och biträdande assistenter.
Installationen präglas av palmsöndagens evangelietext med utropet ”Hosianna!” i centrum – samma utrop som vi stämmer in i på första advent.
Tre körer medverkar: S:t Olofs kyrkokör, Oratoriekören med solisten Gunnar Lundberg, och sånggruppen Laudamus. Biskopen är liturg och kyrkoherden predikar. (ka-f)