DELA

Nu bereds nästa budget

Landskapsregeringen jobbar med budgeten för 2010.
– Det handlar om att följa upp de redan kärva ramar som satts i tilläggsbudgeten. Men förutom dem måste vi titta på fler saker, säger lantrådet Viveka Eriksson (Lib).
Som Nyan tidigare berättat talar de senaste siffrorna för att flitpengen och klumpsumman minskar ytterligare med 25 miljoner. På årsbasis blir det ett underskott på 50-60 miljoner.
Samtliga avdelningar på landskapsregeringen har sett över var de kan spara och finansavdelningen har fått förslagen.
– Manglandet har inletts men vi har inte kommit så långt att vi kan presentera något, säger Viveka Eriksson.
Finansminister Mats Perämaa (Lib) säger att avdelningarnas förslag ligger i fas med ramarna för kostnadsnedskärningar på 20-25 miljoner.
– Vi har ett grepp om det här. Ramarna håller för 2010.

Uppmanar kommunerna
Mats Perämaa uppmanar kommunerna att inför budgeteringen vara noga med att inte låta driftsutgifterna expandera mer än nödvändigt. Arbetslösheten kommer sannolikt att stiga vilket i första hand påverkar kommunerna genom minskade skatteintäkter.
Landskapsandelssystemet med högre driftsandelar för att kommunerna ska klara av investeringarna kan, säger Perämaa, ge sken av att kommunerna har mer pengar att röra sig med.
– Var försiktig med att binda upp investeringspengarna i drift.
Däremot hoppas finansministern att pengarna ska investeras, inte i lyxbyggen men i det som behövs för kärnverksamheten.
– Och väldigt gärna kan man hitta samarbetsformer mellan kommunerna.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax