DELA

Nu avgörs de gamla stugornas skydd

I kväll skall stadsfullmäktige i Mariehamn ta slutlig ställning till en k-märkning av Övernässtugan och Köpmannagården.
Frågan är kontroversiell och bäddar för debatt. Debatten kan du se live i Åland24 med start 19.00.
Hösten 2010 fick stadsarkitektkontoret i uppdrag att utreda en k-märkning av Övernässtugan vid Östernäsvägen i Mariehamn och man beslöt snart att också Köpmannagården, som står på samma tomt, skulle ingå i utredningsuppdraget.
Då ägde staden båda byggnaderna, i dag ägs Köpmannagården av kommerserådet Anders Wiklöf som har meddelat att han gärna ser att både interiören och exteriören k-märks.
Ärendet skickades först till museibyrån för ett utlåtande om byggnadernas värde.
Byrån rekommenderar k-märkning. Motiveringen är att Övernässtugan, med vissa delar daterade till 1700-talet, är Mariehamns äldsta hus som stod på sin nuvarande plats långt före staden började byggas.
Det kulturhistoriska värdet ligger långt i det som byggnaden kan berätta om bland annat torpboendet och de sociala förhållandena på den åländska landsbygden på 1800-talet.
Enligt protokollen från ärendets behandling i stadens instanser håller politiker och tjänstemän med om att byggnaderna bör bevaras. Men exakt hur de skall skyddas är kontroversiell och det har lett till både bordläggningar och omröstningar.
Man är oense om vems ord som skall väga tyngst i k-märkningsärenden och man är oense om huruvida en k-märkning kräver en underhållsplan eller inte.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen