DELA

Nu återbetalas samfundsskatterna

Nu skall Jomala och Saltvik få de pengar som de gick miste om 2006 då samfundsskatter i misstag utbetalades till fel kommuner.
Mariehamn betalar tillbaka drygt 128.000 euro och Finström nästan 6.000.
Mariehamns stad skall betala 128.512 euro till landskapsregeringen och Finströms kommun 5.929 euro. Landskapsregeringen ser efter det i sin tur till att Jomala och Saltvik får de pengar de snuvades på i början av 2000-talet.
Med det sätts punkt för en komplicerad fråga som under flera år har varit på agendan.
Vid en granskning som Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB) gjorde år 2006 upptäcktes att samfundsskatterna från olika företag under åren 2002 – 2005 i misstag hade hamnat i fel kommuner.

Felaktiga register
Jomala hade under de här åren förlorat 159.000 euro och Saltvik 7.100. Dessutom gjorde Brändö kommun en förlust på 151 euro.
Mariehamn och Finström hade i stället fått 129.000 respektive 10.000 euro för mycket i skatteintäkter och landskapsregeringen fick 27.000 euro för mycket i sin kassa.
Orsaken till att pengarna inte gick dit de skulle var, konstaterade ÅSUB, bristfälligheter i det register som fördelningen av samfundsskatterna baserar sig på. Det fanns bland annat företag som hade felaktiga postadresser i registret.


Flera svängar
De kommuner som inte hade fått sina pengar ville att landskapet skulle ersätta dem för förlusten. Landskapet ansåg för sin del att det var de kommunernas sak att sinsemellan göra upp och att de kommuner som hade fått för mycket skulle se till att pengarna återbetalades till rätt adress.
Det visade sig snart att det inte bara var att räkna plus och minus utan att det handlade om komplicerade matematiska procentsatser.
Efter flera svängar blev det till slut landskapsregeringens sak att försöka lösa problemet.

Två rater
Landskapet arbetade fram ett förslag som nu har godkänts av både Mariehamns stad och Finström.
Det handlar om ett avtal mellan samtliga inblandade kommuner och landskapsregeringen. Staden kommer att betala sin stora summa i två rater men landskapet går emellan och förskotterar hela beloppet till Jomala.
Innan några utbetalningar kan ske skall dock fullmäktigebesluten i respektive kommuner ha sin formella besvärstid. I slutet av maj räknar landskapet med att Jomala och Saltvik får de pengar de förlorade åren 2002 – 2005.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax