DELA

Nu är vi 28.007 ålänningar

Vid årsskiftet var vi 28.007 bofasta på Åland.
Befolkningen ökade med 273 personer eller en procent under 2010. Det är i stort sett lika mycket som 2009. Ökningstakten är dubbelt så stor som i Finland och också något högre än i Sverige.
Detta visar definitiva siffror från Ålands statistik- och utredningsbyrå,. ÅSUB.
I Mariehamn ökade befolkningen med 67 personer och steg till 11.190.
På landsbygden var tillväxten 206 personer och de nio landsbygdskommunerna har nu tillsammans 14.555 invånare. I skärgården är folkmängden oförändrad och uppgår till 2 262 personer.
Läs mer i papperstidningen! (ka-f)