DELA

Nu är stadshuset k-märkt

Det 75 år gamla stadshuset i Mariehamn har fått det kulturhistoriska skydd som länge har efterfrågats.
Rätt att uppföra två flygelbyggnader ingår i k-märkningen.
Efter tre års mangling på olika nivåer gick ett enhälligt fullmäktige i tisdags kväll in för att k-märka Mariehamns stadshus.
Samtliga partier och ledamöter var redan före mötet helt överens om att godkänna den ändring av stadsplanen som k-märkningen kräver men ärendet ledde trots det till debatt eller snarare till munhuggningar.
Från socialdemokratiskt håll riktades kritik mot den långa beredningen och mot att alltför många politiska instanser har blandat sig i en fråga som ligger inom stadsutvecklingsnämndens ansvarsområde.
Kritiken fick både moderater och liberaler upp i talarstolen med motargumenten att den långa beredningen hade varit nödvändig för att dels bena ut samtliga aspekter kring k-märkningen, dels hitta en lösning som samtliga partier kunde acceptera. De ansåg också att det uteslutande var positivt att så många instanser som möjligt hade fått uttala sig i frågan.


Interiören bevaras
Stadshuset ritades av arkitekt Lars Sonck och stod klart hösten 1939. Den nu klubbade k-märkningen aktualiserades inför stadens 150-års jubileum då förvaltningen fick i uppdrag att lista de kulturhistoriskt värdefulla byggnader i Mariehamn som behöver skydd.
Att stadshusets exteriör skall k-märkas har samtliga partier varit mer eller mindre överens om hela tiden men att också insidan skyddas har inte varit lika självklart. Stadsledningen hade, med stöd från i synnerhet Moderaterna, hellre sett till exempel en förtätning av utrymmena.
Hela interiören är inte k-märkt i det förslag som nu har godkänts men aulan, trapporna och festsalen är det. Dessutom är de Sonckska arkitektoniska detaljerna som till exempel lampor, räcken och spegeldörrar nu garanterade ett skydd och en varsam behandling.
– De viktigaste utrymmena är nu k-märkta, sade stadsarkitekt Sirkka Wegelius i sin presentation av ärendet i tisdags.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen