DELA

Nu är Skarvenrapporten offentlig

– Det är olyckligt att Runar Karlsson nämnde kontrollanterna då han räknade upp vilka som är misstänkta i Skarven-affären.
Det säger landskapets ledande revisor Agneta Mannberg-Jansson som betonar att inspektörerna inte pekas ut i hennes rapport, som på torsdagen blev offentlig.
I dagens Nya Åland säger lagtingsledamot Runar Karlsson (C) att misstankar om brott kan falla på många i och med att landskapsregeringen inte har specificerat sin polisanmälan av Skarven-projektet.
– Man har ju valt att anmäla in blanco utan att nämna namn. Det betyder att man drar alla över en och samma kam: mig, projektledaren, kontrollanterna, avdelningschefen…, sade Runar Karlsson i går.

Inga misstankar
Det uttalandet har fått landskapsregeringens ledande revisor Agneta Mannberg-Jansson att reagera. Det är hon som har gjort den granskningsrapport som polisen nu skall basera sina utredningar på.
– Det är olyckligt att Runar Karlsson nämnde kontrollanterna, säger Mannberg-Jansson och betonar att hon i sin rapport inte kastar några misstankar över dem.

Inte lantråden
– Jag har i min granskningsrapport endast omnämnt att det funnits tre inspektörer på plats vid varvet i Klaipeda för anskaffningen av en ny skärgårdsfärja – ingenting annat.
Såväl före detta lantrådet Roger Nordlund (C) och nuvarande Viveka Eriksson (Lib) har nämnts i massmedia i samband med ansvarsfrågan.
Också det vill Agneta Mannberg-Jansson förtydliga för sin egen del.
– Jag har inte heller gjort några omnämnanden om lantråden i granskningsrapporten.

Skarvenrapport_web.pdf Skarvenrapport_web.pdf

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN