DELA

Nu är Kumlingefältet till salu

Kyrkorådet i Brändö-Kumlinge församling är positiv till att sälja mark vid flygfälten på Kumlinge, där en flygranch planeras.
– Det är värt att satsa på, säger vikarierande kyrkoherden.
Flygfältet på Kumlinge har legat i träda rätt länge. Bara ett och annat privatplan landar här sommartid.
Nu har flygentusiasten och företagaren Ilmo Pietilä, bosatt i USA, lämnat ett förslag på att få köpa ett knappt tre hektar stort område vid landningsbanan och anlägga en så kallad flygranch, där privata flygplan ska landa och mötas av en exklusiv stugby med tillhörande hangarer.
Området ägs i dag av Brändö-Kumlinge församling, där kyrkorådet nyligen sagt ja till försäljning.
Köpesumman är 100 000 euro.


Positivt
Ilmo Pietilä kom till Kumlinge i augusti och berättade vid ett möte om sina planer. Uppslutningen var stor och inställningen positiv. Också kommunen har visat positivt intresse för projektet.
– Planerna är värda att satsa på, tycker vikarierande kyrkoherden Roger Syrén, som arbetar deltid i församlingen åtminstone fram till slutet av januari. Det är bra med impulser utifrån och det här projektet kanske ger arbetsplatser på sikt. Men detta är bara början. Mycket återstår innan flygranchen är klar.
Ilmo Pietilä har för avsikt att bilda ett åländsk bolag för sitt inköp.
Den 19 november ska fullmäktige ta ställning till en försäljning.
Efter det klubbas den definitivt i kyrkostyrelsen.
– Pengarna kommer väl till pass. Det finns många hål inom församlingen där man kan stoppa dem, säger Roger Syrén.

kiki@nyan.ax