DELA

Nu är Föglö redo att ta hand om soporna

Föglö har lämnat Mise och tekniska nämnden har tagit över som renhållningsmyndighet.
– Nu är det klart hur det blir i år, säger Stig Fellman, nämndens viceordförande och tillika den som år 2009 kom med förslaget att Föglö skulle gå ur Mise.
Grundavgift på 90 euro ska alla fastighetsägare betala, både fast- och fritisboende.
För ett år sedan tog de förtroendevalda i Föglö beslutet att lämna kommunförbundet Ålands Miljöservice, Mise. Beslutet stod fast, vilket innebär att kommunen från årsskiftet har eget ansvar för hanteringen av hushållens avfall. Övergången innebär, enligt kommunen, inte så stora förändringar för kommuninnevånarna men har föregåtts av ett intensivt planeringsarbete inom kommunen.
Att räkna ut vilket slags system man skulle välja för grundavgiften var en utmaning, berättar Stig Fellman.
– Vi lade mycket energi i nämnden på att räkna fram en differentierad taxa. Vi bollade med olika procentsatser hit och dit, utifrån olika antal familjemedlemmar, vistelsetid i fritidshuset och så vidare. Men sådant är i praktiken omöjligt att kontrollera, så sedan tänkte vi helt om vid behandlingen i kommunstyrelsen, säger han.

Många fritidshus
Nu är det således samma grundavgift, 90 euro, som gäller för alla under år 2011. Summan är den samma oberoende av om fastigheten är för fast- eller fritidsboende. Föglöbor med stuga i Föglö slipper dock betala dubbelt.
– Det är enklare system för både kommun och invånare och blir således billigare. Förutom för dem som bor i en Mise-kommun och har stuga på Föglö, så på det sättet jämställer vi mariehamnare och Norrtäljebor här säger Stig Fellman, som berättar att det finns tre gånger så många fritidsfastigheter som bofasta i kommunen.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos