DELA

Nu är det klart för massvaccinering

Alla ålänningar kommer att erbjudas vaccin mot svinininfluensan, det står klart efter att riksmyndigheterna i går beslöt att alla i Finland ska få gratis vaccin.
Massvaccineringen kommer troligen att inledas efter årsskiftet. Först då räknar man med att alla riskgrupper har vaccinerats.
Som Nya Åland redan berättat har Ålands hälso- och sjukvård, ÅHS, en plan för vaccinering av alla ålänningar. Upplägget ska det samma som under massvaccineringen mot TBE år 2006. Turordningen blir alltså utifrån första bokstaven i efternamnet.
Vaccineringen är frivillig och gratis. Målet är att skydda befolkningen mot nästa våg av svininfluensan. Utifrån tidigare pandemier tror man att det kommer totalt två eller tre epidemivågor av svininfluensan.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax