DELA

Nu är det bråttom för Ålands gymnasium

Tiden är knapp inför höstens terminstart på Ålands gymnasium och ännu är många problem olösta.
– Jag har en tro och förhoppning på att det ska lösa sig, säger Gyrid Högman, förvaltningschef vid Ålands gymnasium.
– Jag tror inte att det finns en chans att få allt klart till hösten, säger en lärare.
Gymnasiereformen rör upp många känslor. När Nya Åland ringde runt till lärare vid de åländska gymnasie- och yrkesskolorna var det flera som uppgav att de känner en osäkerhet inför höstens skolstart.
– Vi vet ingenting ännu om vilka kurser vi ska hålla, så man undrar ju hur det ska bli, säger en lärare.
– Jag tycker att det är för mycket förändringar på en gång, säger en annan.
Andra lärare har en mer positiv inställning.
– Jag vet inte om det är något att oroa sig för. Det kommer säkert att fungera bra i slutändan.


Ifrågasatt periodisering
Det som skapar mest förvirring och frustration tycks vara periodiseringen av undervisningen. Några av de lärare Nya Åland talat med menar att kopplingen mellan det teoretiska och praktiska riskerar att gå förlorad.
– Förut kunde vi blanda den teoretiska och praktiska undervisningen. Då såg eleverna hur allt hängde ihop och kunde tillämpa teorin i praktiken och tvärtom. De elever jag har nu som upplevt bägge systemen tycker alla att det var bättre förut.
Gyrid Högman är förvaltningschef vid Ålands gymnasium och hon tycker inte att elever och lärare behöver oroa sig.
– Vi gör så gott vi kan och reder upp problemen alltefter de kommer. Det finns ingen annan väg att göra detta, säger hon.


Tidsbrist försvårar
En lärare vid en av de berörda skolorna är mycket bekymrad över tidtabellen.
– Jag tror inte att det finns en chans att få allt klart till hösten. Man borde skjuta upp det hela med ett år, och ge oss en chans att göra ett bra jobb. Nu blir det bara kaos.
Gyrid Högman håller med om att tiden är ett problem.
– Vi har väldigt ont om tid och allt är inte färdigt utarbetat. Vi som leder det här måste vara så ödmjuka att vi får se vad som händer och lära under arbetets gång. Det är först när man tar det man skissat upp på papper och sätter det i verket som man verkligen kan se hur det blir, säger hon.
Läs mer i papperstidningen!

Axel Kronholm