DELA

Nu är de examinerade lokalvårdare

Lokalvårdare med grundexamen inom rengöringsservice.
Så kan nu sju stolta kvinnor titulera sig efter att ha genomfört en två-årig läroavtalsutbildning.
– Det har verkligen varit lärorikt. Vi rekommenderar alla som får chansen att ta den, säger Carina Salin.
I september 2006 påbörjade en grupp ålänningar sin läroavtalsutbildning till lokalvårdare. Idén kom från vårdchefen Ritva Eklund vid Trobergshemmet, som genom en föreläsning kom i kontakt med läraren Gun Monto på vuxenutbildningsanstalten Edupoli.
Att det inte fanns några resurser till en lokalvårdarkurs inom Ålands läroavtalscenter löstes via Östra Nylands läroavtalscenter. Därför var utbildningsinspektören från östra Nyland, Bjarne Grönholm, på plats i går när ålänningarna fick sina betyg.
– Det är inte så vanligt att vi i Östra Nyland ordnar läroavtalsutbildningar på Åland, men när det inte fanns någon möjlighet på Åland så kom vi överens såhär. Det är undervisningsministeriet som bekostar utbildningen, säger Bjarne Grönholm, som under utbildningens gång hållit kontakt med både arbetsplatser, studerande och handledare.

Hårda krav
I sitt tal påpekar Bjarne Grönholm vilken viktig uppgift lokalvårdarna har och att branschen ställer hårda krav på allt från noggrannhet och samarbetsförmåga till kvalitetstänkande.
– Branschen sysselsätter i dag cirka 100.000 personer i Finland, och fler behövs, säger Bjarne Grönholm, och passar på att avslöja att gruppens betygsmedeltal i utvärderingen från arbetsplatserna låg över 4, på en skala på 1-5.
Varje månad har lärlingarna träffats för en teoridag. Hemuppgifter har utförts mellan varje träff och på varje arbetsplats, i detta fall Trobergshemmet, Centralsjukhuset, Nyfahlers och Ytternäs skola, har det funnits en handledare som ska stöda och hjälpa den studerande.

Drillats i rengöring
När betygen är utdelade får Nya Åland en pratstund med två stolta lokalvårdare. Carina Salin och Minna Saarijärvi är rörande överens om att alla som får chansen att utbilda sig genom läroavtal ska ta den. Men det gäller att det finns stöd för idén på arbetsplatsen för att lyckas.
– Och visst krävs det lite arbete hemma och att du engagerar dig, men det är absolut värt det, säger Carina Salin.
Under åren som gått har gruppen drillats i allt inom rengöring.
– Bland annat gällande den tekniska biten har jag lärt mig massor som jag inte kunde innan. Det gäller till exempel redskap, maskiner, medel, ytor och material, säger Minna Saarijärvi.
Nyans utsända får en liten glimt av den vetenskap som ligger bakom ordentlig städning, då Carina och Minna börjar förklara vilka tekniker som används på olika textil och om aseptik.
– Du ska alltså städa från det rena mot det som är mer smutsigt, annars så tar du smuts med dig och sprider runt det överallt, förklarar Minan Saarijärvi.
Vad skulle ni svara den som påstår att inom städning behövs väl ingen utbildning, att vem som helst kan väl städa var som helst?
– En månad klarar du dig utan chef, men prova en månad utan städare, säger Minna Saarijärvi.
– Eller en dag på sjukhuset, säger Carina Salin.

anna.bjorkroos@nyan.ax