DELA

Nu är allemansrätten omskriven

Den omdiskuterade ändringen i allemansrätten är klar.
Förbudet att övernatta är utbytt mot en vänlig rekommendation.
Som Nya Åland tidigare har skrivit har det saknats juridiskt stöd för att, som hittills, kategoriskt förbjuda övernattningar på annans mark i allemansrätten. I bestämmelserna har det stått att varje övernattning alltid kräver markägarens tillstånd vilket inte är fallet.
Nu har landskapets miljöbyrå formulerat om allemansrätten. Den nya texten lyder så här:
För övernattning rekommenderar vi campingplatser, stugbyar och gästhamnar. Du får slå dig ner för att rasta. På Åland är det god sed att fråga markägaren om lov att övernatta på dennes mark. Om detta inte är möjligt är det tillåtet att tälta med enstaka tält ett dygn om det görs med hänsyn till hemfriden. Det innebär att det ska vara ett tillräckligt avstånd från bebyggelse och med hänsyn till platsen i övrigt. Det är förbjudet att skada naturen eller störa dem som äger eller innehar marken eller att föra oväsen. Motsvarande gäller för att övernatta i båt.
Läs mer i papperstidningen!

Titte Törnroth-Sarkkinen