DELA

Nu är ÅD redo ta beslut om elkabeln

Just nu ser det ut som om tidtabellen för den planerade elkabeln mellan riket och Åland kan hålla. Ålandsdelegationen har fått alla utlåtanden som de bett om och har därmed möjlighet att ta beslut i frågan den 18 juli.
Ett positivt beslut på mötet i juli skulle innebära att ÅD ber staten om stöd för byggandet av den nya elkabeln, en lösning som beräknas vara avgörande för landskapets elförsörjning i framtiden.
Avgörande är också att göra processen så kort som möjligt, eftersom man räknar att en ohållbar situation kan uppstå redan om ett par år. Utan reservförsörjning färdig år 2013 kan landskapet bli tvunget att ransonera elförbrukningen vid eventuella avbrott på Sverigekabeln.


Beredningen klar
Efter många turer mellan remissinstanserna har ÅD nu fått de sista begärda utlåtandena från de tre berörda ministerierna: justitieministeriet, arbets- och näringsministeriet och finansministeriet. Efter att landskapsregeringen kompletterat sin beredning gavs de tre ministerierna i vår en sista möjlighet att uttala sig. I stora drag hänvisar alla till tidigare utlåtanden, vilket betyder att processen nu kan gå in i nästa fas.
– Med de senaste utlåtandena inkomna kan man säga att beredningsprocessen är slut och att vi borde vara redo att ta ett beslut i frågan i juli, säger landshövding Peter Lindbäck som är ordförande i delegationen.
Huruvida det blir ett positivt eller negativt beslut kan eller får han inte ge några som helst indikationer om.

Läs mer i dagens Nya Åland!

Sara Othman