DELA

Nu är 4 procent arbetslösa

Den öppna arbetslöshetsgraden fortsätter att stiga, visar statistik från Åsub. I oktober var den 4,0 procent.
Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 8,2 procent.

I september i år var den öppna arbetslöshetsgraden 3,9 procent, nu har den stigit till 4 procent. I oktober i fjol uppgick den öppna arbetslöshetsgraden 3,7 procent.
Den totala arbetslöshetsgraden, som inkluderar 33 personer i sysselsättningsåtgärder, uppgick till 4,2 procent. För de åländska männen var den totala arbetslöshetsgraden 4,8 procent och för de åländska kvinnorna 3,7 procent.
Arbetslöshetsgraden för ungdomar under 25 år var 8,2 procent i oktober vilket är samma siffra som för ett år sedan. Arbetslösheten för de som fyllt 55 år var 3,4 procent, en ganska stor ökning jämfört med oktober ifjol då var andelen var 2,9 procent.
146 personer var långtidsarbetslösa i oktober, en stor ökning jämfört med oktober ifjol då 91 personer var långtidsarbetslösa.
Läs mer om detta i morgondagens Nya Åland.

Malin Lundberg

malin.lundberg@nyan.ax