DELA

NR-ja till nordiskt pantsystem

Om tre år ska det finnas ett gemensamt nordiskt pantsystem för burkar och flaskor, beslöt Nordiska rådet vid sin session i Reykjavik.
Det ska bli möjligt att panta flaskor och burkar från alla nordiska länder på Åland. Och i hela Norden. Oberoende var man köpt sin burk eller flaska ska den gå att panta i hela Norden.
– Det gäller också taxfree-burkarna som nu inte går att panta någonstans, säger Raija-Liisa Eklöw (Lib) som är ordförande i den åländska delegationen vid Nordiska rådet.
Initialt blir kostnaden dyrare för länderna när systemet ska införas eftersom alla länder har olika system. Men det finns förslag till hur man ska kunna göra det, till exempel via EAN-koden som finns på alla varor.
Johan Ehn (FS) föreslog på Nordiska rådets möte att Åland kunde bli ett pilotområde för pantsystemet. Åland har taxfreesystemet som genererar en hel del burkar. Eklöw uppskattar att det rör sig om en miljard burkar som inte passar in i något system. Åland har även kunnandet genom Retpack Solutions, som säger sig ha ett färdigt datasystem.
– Man ska titta på den möjligheten, säger Eklöw.
Den tjänstemannaundersökning som låg som grund för diskussionen slog fast att det inte är möjligt med ett gemensamt system.
– De såg alla möjliga hinder. Men politikerna hade en enorm enighet i att man måste få det att fungera. Jag har aldrig sett en så enighet från politikernas sida mot tjänstemännen. Det här handlar om konsumenternas rätt och om miljön.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds