DELA

Nötöbron blev både dyrare och längre

Nya Nötöbron i Föglö blev både dyrare och längre än beräknat.
Slutpriset blir 3,6 miljoner euro – 600.000 euro mera än beräknat.
Landskapets bro- och hamningenjör Ian Bergström berättar varför.
– När vi började planera Nötöbron utgick vi från en gammal bottenundersökning och baserade vägplanen på den. Innan entreprenadhandlignarna gavs ut gjorde vi en ordentlig berg- och bottenundersökning som ledde till att vi måste göra en ny vägplan som sedan ställdes ut..
Detta resulterade i att bron förlängdes med några tiotal meter och projektet blev dyrare. Skillnaden mellan vägplan och verkligt pris blir cirka 600.000 euro.
Ian Bergströms slutsats är att man måste bli bättre på att kostnadsberäkna olika projekt eftersom politikernas beslut fattas på basis av dem.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre