DELA

Norra skärgården bör skyddas

Ålands norra skärgård är fortfarande relativt opåverkad av tyngre exploatering och borde därför skyddas, gärna i större sammanhängande områden.
Det konstaterar landskapsregeringen med anledning av en skrivelse från Ålands natur- och miljö.
I dagsläget finns åtta naturskyddade områden, sex naturreservat, ett fågelskyddsområde och ett särskilt avtalsområde. I det åländska Natura 2000 programmet finns förslag till ytterligare sex områden som är aktuella som naturreservat.
”Dels på grund av rådande ekonomiska förhållanden, dels på grund av omfattande sakägarprotester tidigare är arbetet med dessa försenat” skriver landskapsregeringe i beslutsprotokollet.

Lagändringar
Ett möjligt alternativ vore, enligt landskapsregeringen, att genom planläggning styra bort verksamhet som påverkar naturen och landskapet negativt från den här regionen. En annan möjlighet kunde vara att införa ett nytt begrepp som ”landskapsvårdsområde” eller ”landskapspark” i naturvårdslagstiftningen.
”I båda fall skulle lagändringar krävas, vilket på grund av stor arbetsanhopning hos lagberedningen inte är realistiskt att förvänta sej inom den närmaste framtiden.” konstateras i beslutet, där man även berättar att landskapets miljöbyrå i första hand prioriterar genomförandet av natura 2000.
”Samtidigt som det är viktigt att när tillfälle ges även försöka andra vägar som gagnar det åländska naturvårdsarbetet.”
Ärendet behandlades av minister Katrin Sjögren (Lib) i tisdags. (ab)