DELA

Norra linjen privatiseras

Nu driftprivatiseras norra linjen. Nordic Jetline Finland tar över driften av linjerna Hummelvik-Torsholma och Åva-Osnäs från och med den första februari 2015. Driften av linjerna blir 33 respektive 28 procent billigare än drift i landskapets regi.

Ett avtal kan tidigast tecknas med entreprenören när besvärstiden gått ut om fyra veckor.

– Vi är väldigt nöjda med summorna i anbudet, speciellt med tanke på det ekonomiska läget. Utan driftsprivatisering hade vi behövt skära ytterligare i turlistan. Privatiseringen är inget självändamål utan det görs för att hålla servicenivån uppe, säger infrastrukturminister Veronica Thörnroos.
Hon berättar även att man nu i rask takt kommer att fortsätta med driftsprivatiseringen av Södra Linjen och Tvärgående Linjen.
Avtalen löper i fyra år med tilläggsoption på ett år och är värda drygt 9,9 miljoner euro för linjen Hummelvik-Torsholma och drygt 4,5 miljoner euro för linjen Åva-Osnäs. Det inkluderar optionen på ett femte år.


Mycket billigare
För att anta ett anbud hade landskapet som krav att kostnaden för driften skulle bli minst tolv procent lägre än om driften stannar i egen regi. Nordic Jetlines anbud på linjen Hummelvik-Torsholma kostar 33 procent, eller fem miljoner euro mindre än drift i landskapets regi. För linjen Åva-Osnäs är Nordic Jetlines anbud 29 procent, eller 1,8 miljoner billigare än drift i landskapets regi.
Det finska företaget Nordic Jetline är nytt i åländsk skärgårdstrafik. De gav anbud på driften av landskapsfärjan Doppingen under upphandlingen år 2012, men då nekades deras anbud på grund av att handlingarna var ofullständiga.
På linjen Hummelvik-Torsholma skall entreprenören driva landskapsregeringens färjor Alfågeln och Knipan. På linjen Åva-Osnäs skall entreprenören driva Viggen.
Nordic Jetline Finland Ab skall som finländskt bolag erbjuda nuvarande sjöpersonal möjlighet att övergå till sig som arbetstagare med existerande villkor.