DELA

Norra Ålands industrihus utvecklas i positiv anda

Den nya styrelsen för Norra Ålands industrihus tittar nu på olika alternativ för utveckling av bolaget.
Att det blir någon typ av investmentbolag och att bolaget ska hjälpa till att få nya mjölkgårdar till landskapet står helt klart, enligt näringsminister Fredrik Karlström.
– Bolagsstämman fördes i rysligt positiv anda, och vi var överens om att en utveckling av bolaget behövs. De senaste åren har det ju inte gjort mycket annat än förvaltat de byggnader som redan finns.
Vd Christer Johansson avgår till sommaren, men det är helt odramatiskt och har mer med åldersmässiga skäl att göra än omvandlingen av bolaget, säger Karlström.
– Han har redan uppnått pensionsåldern och tycker att det är dags för yngre krafter att ta över när bolaget ska utvecklas.
Karlström tycker att det är helt naturligt att majoritetsägaren i ett bolag, i det här fallet landskapet Åland, klart och tydligt ger uttryck för hur den vill att bolaget utvecklas. Landskapsregeringen äger 77-78 procent av Norra Ålands industrihus, och även om verksamheten hittills hållits på norra Åland ser han inget hinder i att bolaget hjälper till att finansiera en mjölkgård i exempelvis Eckerö.
– I det här skedet tyder det mesta ändå på att det är på norra Åland nya mjölkgårdar byggs. Men vi måste förstås också hitta dem som vill satsa på mjölkproduktion.
Läs mer i papperstidningen!

Anne Sjökvist