DELA

Nordlund omvaldes till talman

Lagtinget inledde sitt sista arbetsår för den här mandatperioden i dag.
Roger Nordlund (C)valdes till talman för lagtinget under arbetsåret 2010-2011.
Till första vicetalman valdes Gunnar Jansson (Lib) och till andra vicetalman valdes Gun-Mari Lindholm (Ob).
I sitt öppningstal riktade landshövding Peter Lindbäck skarp kritik till den finska polisstyrelsen som försöker stoppa PAF.s spel på nätet trots att den nya lotterilagen borde ge utrymme för PAF-spel på nätet. Lindbäck fick medhåll av talmannen Nordlund i dennes inledningstal där Nordlund ansåg att Finland nu bör visa att man är en rättsstat och inte en polisstat.

Nina Smeds