DELA

Nordlund mötte Vanhanen

Kontakterna mellan landskapsregeringen och rikets regering i åländska frågor läggs på ny bog. Exakt hur det blir vet man inte än.
– Det här skall växa fram under regeringsförhandlingarna, säger lantrådet Roger Nordlund (c), som träffade statsministern och regeringsbildaren Matti Vanhanen i Helsingfors i går.
Nordlund var där för att föra fram Ålands önskemål vad gäller det kommande regeringsprogrammet.
– Det återstår att se vad som kommer ut av det. Men så här långt har vi inte varit med förut. Vi har åtminstone inte som jag påminner mig fört direkta diskussioner med regeringsbildaren tidigare, sade Nordlund efter mötet.
Mötet var i Ständerhuset, där regeringsförhandlingarna pågick för fullt. Nordlund berättade att någon skämtsamt hade kommenterat att att fyra partier och Åland deltar i regeringsförhandlingarna.

Aftonskolan borta
Under ett antal år träffades landskapsregeringen och rikets regering till så kallade aftonskolor för att diskutera olika frågor av åländskt intresse. Det systemet har mer eller mindre runnit ut i sanden.
Nu är tanken att regeringen skall koordinera kontakterna och synen på olika frågor, men hur är för tidigt att säga. Roger Nordlund konstaterar att det sedan tidigare finns Ålandsansvariga tjänstemän; lagstiftningsrådet Sten Palmgren vid finansministeriet och statssekreterare Jorma Sailas vid finansministeriet.
Nordlund har självtidigare fört fram tanken på ett Ålandsministerium.


EU-inflytande
Det man från åländsk sida hoppas få med i regeringsprogrammet är skrivningar som garanterar sjöfarten ökad konkurrenskraft, man vill ha en skrivning om ökad ekonomisk självstyrelse för Åland och man vill ha ökat inflytande på EU-frågor som rör Åland.
Parlamentsplats är inte att hoppas på, men talerätt inför EG-domstolen uppfattas som en rättmätig begäran från åländsk sida och så hoppas man på ökad medverkan i ministerrådets arbete.

HARRIET TUOMINEN