DELA

Nordiskt samarbete i fokus

Demilitariseringen berödes när president Martti Ahtisaari, mottagare av Nobels fredspris 2008, och Norges tidigare utrikesminister Thorvald Stoltenberg var på Åland i går för att tala under Nordiska rådets höstmöte.
Att de nordiska länderna, inklusive Finland medverkar i olika Natoledda operationer är bra, tycker Martti Ahtisaari, som under gårdagens presskonferens resonerade kring vad Norden kan bidra med i internationell konflikthantering.
– Kalla kriget är över och Nato är i dag mer av en krishanteringsorganisation, den mest effektiva i dagens läge.
Den åländska demilitariseringen är av betydelse i världen i dag, säger Ahtisaari.
– Men vi måste vara försiktiga med att tänka att den är en lösning för alla världens konflikter.
Han skulle gärna se att Mariehamn i framtiden kunde fungera som mötesplats för parter i olika konflikter.
– Jag hoppas att jag någon gång kan ta hit någon grupp.

Dyr teknologi
Thorvald Stoltenberg är författare till en rapport om nordiskt samarbete inom utrikes- och säkerhetspolitiken, den så kallade Stoltenbergrapporten. Han presenterade några av utgångspunkterna.
Modern försvarsteknologi blir allt dyrare och det är svårt för de nordiska länderna att var för sig finansiera ett modernt försvar – ett faktum som talar för ett nordiskt försvarssamarbete, säger Stoltenberg.
Klimatförändringarna och issmältningen öppnar upp för en ökad aktivitet i de nordiska havsområdena, bland annat genom nya skeppsrutter.
– Vi måste gå samman i Norden för att se våra närområden som ett gemensamt intresse.

ANNIKA KULLMAN

annika.kullman@nyan.ax