DELA

Nordiska dagar i lagtinget

Nordiska dagar ordnas i Självstyrelsegården och Ålands lagting den 19-20 april. Det är Ålands lagting som tillsammans med Ålands delegation i Nordiska rådet och Föreningen Norden på Åland arrangerar de nordiska dagarna.
Torsdagen den 19 april kl. 18.30 föreläser Nordiska rådets rådsdirektör Jan-Erik Enestam. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i Gunnar Wetterbergs bok ”Förbundsstaten Norden.”, och platsen är självstyrelsegårdens auditorium.
Fredagen den 20 april kl 9.30 håller Ålands lagting en plenidebatt om gränshinder. Samma dag behandlar lagtinget även arbetet som Ålands delegation i Nordiska rådet gjort under året samt landskapsregeringens arbete inom Nordiska ministerrådet. Under hela dagen informerar Föreningen Norden på Åland, Nordens institut på Åland, Hallå Norden på Åland och Arbetsmarknads- och studieservicemyndigheten (AMS) om sin verksamhet utanför lagtingets plenisal. Restaurang Hjorten har Nordiskt tema på sina maträtter.
Klockan 14.00 på fredagen hålls seminariet ”Norden och framtiden” i Självstyrelsegårdens auditorium. Frågor som diskuteras är ”Hur skulle Nordiska rådet se ut om det inrättades idag?” och ”Ålands roll och status i en nordisk förbundsstat”. Ordförande för Nordiska rådets åländska delegation Wille Valve inleder med välkomsthälsning.
Vid seminariet medverkar talman Britt Lundberg, vicetalmännen Viveka Eriksson och Roger Jansson, lantrådet Camilla Gunell och samarbetsminister Veronica Thörnroos. Seminariets moderator är Nordiska rådets rådsdirektör Jan-Erik Enestam. Arrangör för seminariet är Ålands delegation i Nordiska rådet tillsammans med Föreningen Norden på Åland. (as)