DELA

Nordens kulturlandskap synas

Kulturlandskapen, samarbete på gräsrotsnivå och små museers existens är tre viktiga frågor som det Nordiska hembygdsförbundet lyfter fram inför framtiden.
Förbundet har haft sitt årsmöte på Åland.
– Varje kulturlandskap som försvinner går förlorat för alltid, säger Lars Israelsson, vice ordförande i Nordiska hembygdsförbundet, NHF.
– Vi skall nu tillsammans göra en nordisk översikt över situationen och se vilket skydd kulturlandskapen behöver i respektive land och hur EU:s regelverk påverkar dem. Skyddar man inte kulturlandskapen kan de försvinna helt.

En folkrörelse
Hembygdsverksamheten i Norden är den näst största folkrörelsen efter sport och idrott. Hembygdsförbundet i Finland har ungefär 600 medlemsföreningar och fler än 200.000 medlemmar, i Sverige är motsvarande siffror 1.900 respektive 450.000.
Också i Norge och Danmark är rörelsen stark. Vi representeras i NHF av Ålands bildningsförbund.
– NHF jobbar för mångfald och tolerans i samhället och tar bland annat upp frågor som hur vi kan ta hand om och bemöta invandrare, säger Israelsson.
NHF har haft sitt årsmöte i Mariehamn. En heldagsutflykt till Vårdö fanns på programmet med besök i Anni Blomqvists och Otto Anderssons hem, Vårdö kyrka och bönehus och skolmuseet.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN