DELA

Norden och Kaukasus möts på Lemböte

Under veckan möts 25 unga kvinnor från Åland, Finland, Sverige, Azerbajdzjan och Armenien på Lemböte lägergård.
”Living Bridges” (levande broar) är en del av Ålands fredsinstituts arbete i södra Kaukasus. Med utgångspunkt i bland annat Ålandsexemplet diskuteras frågor som jämställdhet och konfliktlösning.
Sia Spiliopoulou Åkermark är direktör för Ålands fredsinstitut som har anordnat liknande ungdomsmöten sedan flera år tillbaka. Att just länderna i södra Kaukasus är i fokus det här året är ingen slump.
– Vi har haft besök från de här länderna i många år. Kaukasus bedömer vi som viktigt och hoppfullt, därför arbetar vi kontinuerligt med dem. Sedan två år tillbaka har vi dessutom volontärer från Kaukasus på plats här.

Skapa nätverk
Syftet med ungdomsmötet är enligt Sia Spiliopoulou Åkermark flera. Bland annat att skapa nätverk mellan de olika länderna men också att ge en personlig agenda åt varje deltagare, så att man vet vad man kan göra för att skapa ändring i sitt hemland eller i sin hemstad.
– När det gäller jämställdhet försöker vi lära av varandra genom att diskutera utsatthet och invanda roller.
– En viktig tanke vi har med de här mötena är att diplomatiska diskussioner på hög nivå måste kompletteras med medborgerliga möten. På det här sättet skapas möten mellan länderna och informationsutbytet blir mer mångsidigt, säger Sia Spiliopoulou Åkermark.

Långväga deltagare
Lusine Gevozgyan och Gayaneh Ghazagyozyan kommer från Armenien och är båda aktiva på ett kvinnocenter i Jerevan. Att ta med sig nya erfarenheter till arbetet där är viktigt och de ser Åland som ett bra exempel på en plats där man funnit en lösning på en konflikt.
– Det är väldigt intressant att lära sig mer och få erfarenhet av hur man löst problemen här. Vi hoppas kunna lära hur och vad man kan göra för att skapa fred, säger Lusine Gevozgyan med konflikten mellan Azerbajdzjan och Armenien i åtanke.
– För oss är det viktigt att betona att vi inte kom hit för konfliktens skull, utan för att lära sig mer om konfliktlösning, säger Gayaneh Ghazagyozyan
Vad kan vi på Åland lära av er?
– Vi kan alla lära oss något från varandra. Men vad vi främst kan göra under veckan är att ge information om vår situation till de övriga deltagarna, säger Lusine Gevozgyan.
Hur är situationen för kvinnorna i Armenien i dag?
– Vi är självständiga och för vår egen talan, vi kan säga vad vi vill, men det är inte den ideala situationen, det förekommer våld och ojämlikheter. Vi försöker göra något för att göra kvinnorna mer självständiga. Därför försöker vårt kvinnocenter stärka dem och ge information om deras rättigheter.
”Living Bridges” pågår till och med lördag och finansieras genom EU:s program ”Youth in Action”.
Bland gästföreläsarna finns Elisabeth Nauclér, Mia Hanström och Kjell-Åke Nordquist. I dag kan allmänheten ta del av ett föredrag som ingår i programmet när Norges ambassadör i Libanon, Aud Lise Norheim, talar under rubriken ”What can a small country do for peace?” (vad kan ett litet land göra för freden?) i stadsbiblioteket klockan 13.30.

JOHN GRANLUND