DELA

Nordeas rikaste kunder bor på Åland

– Det spöke som plågat finanssektorn världen över, kreditförluster, har ännu inte avspeglats i Nordea Åland siffror. Detta är ett tecken på att vårt samhälle och särskilt vårt näringsliv än så länge mår rätt väl.
Det konstaterar Nordea som presenterar en positiv delårsrapport.
Nordea Åland och Nordea Private Banking redovisar ökade intäkter och fler och rikare kunder.
Nordea Åland hade inga kreditförluster i fjol, tvärtom i delårsrapporten för det fjärde kvartalet 2010 redovisar banken en bra volymutveckling och också en klar ökning av provisionsintäkterna.
– En synnerligen god volymökning för både utlåningen (finansiering) och sparande, särskilt har ökningen för depositionskonton bland både privat- och företagskunder fortsatt att öka kraftigt under hela 2010, skriver Ålandskontorets direktör Jan-Erik Rask i ett pressmeddelande.


Nya kunder
Banken fick 366 nya så kallade nyckelkunder under 2010, omräknat blir det 7 nya kunder per vecka.
– Det känns som ett gott förtroende, skriver Rask.
Att också Nordeas privatkunder finansiellt har det rätt bra kan utläsas av att bolånen ökat med 9,4 procent. Samtidigt noterar banken ett ökat intresse bland kunderna för att spara, bland annat i fonder och frivilliga pensionsförsäkringar.
– Det som är roligt är att aktiviteten syns både på privat- och företagssidan. Detta syns särskilt för provisionsintäkterna som uppvisar en klar ökning ( 20,3 procent) vilket i sin tur avspeglar just en ökad aktivitet på både kredit- och placeringsmarknaden.


Intäkter ökade
– Nordea Ålands totala intäkter, som i likhet med bankbranschen överlag uppvisat en minskning tidigare under året, har åter börjat öka. Kontorets totala intäkter för 2010 uppgick till 6 miljoner euro jämfört med 5,8 året innan. Detta trots att räntenettot minskat något, skriver Rask..
– Inga kreditförluster redovisas för 2010. Det spöke som plågat finanssektorn världen över, kreditförluster, har ännu inte avspeglats i Nordea Åland siffror. Detta är ett tecken på att vårt samhälle och särskilt vårt näringsliv än så länge mår rätt väl.
Att företagsklimatet på Åland är gott bevisas också av att Nordea valt att placera en av sina särskilda företagsenheter på just Åland. Att näringslivet kan visa på tillväxt är en förutsättning för att öppna ett särskilt företagskontor.


Rika ålänningar
Också Nordea Private Banking, som sysslar med individuell förmögenhetsförvaltning för personer med placeringsbar förmögenhet på minst 250 000 euro, redovisar en klar ökning. Intäkterna i enheten för sydvästra Finland och Åland ökade i fjol med drygt 15 procent till 3,8 miljoner euro. Enhetens kunder har i snitt ett kapital på 800.000 euro.
– Bryter vi ut den åländska delen separat så står den för 1/3 del av enhetens verksamhet med ett förvaltat kapital på 240 miljoner euro. Snittkapitalet för en åländsk kund ligger på 1 miljon euro, skriver direktör Mikael Granskog.
Det finns fyra gånger fler Private Banking kunder per capita på Åland än genomsnittet i Finland. En landsomfattande undersökning visar att de åländska kunderna dessutom är nöjdast av Nordeas alla kunder.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax