DELA

Nordeachef nöjd med delårssiffror

– Om det fortsätter så här blir 2011 ett jättebra år. Inte bara för oss utan för hela Åland.
Så säger Nordea Ålands direktör Jan-Erik Rask om bankens rapport för årets tre första månader.
Jämfört med sista kvartalet 2010 ökade finansieringssidan med 1,4 procent, från 294 till 298 miljoner. Av den summan var 153 miljoner bolån, en ökning med två procent. Sparandet ökade från 249 till 282 miljoner.
Jämfört med det första kvartalet 2010 minskade de totala intäkterna med 4,2 procent till drygt 1,3 miljoner euro. Räntenettot blev 0,7 miljoner ( 1,9 procent) och provisionsintäkterna 527.000 (-4,8 procent).
Nordeas private banking ingår inte i statistiken.

Ökar stadigt
Bolånen har de senaste åren ökat med sju-åtta procent per år. Att stresstesta kunder som vill ta bolån har blivit allt vanligare.
– Om en kund vill ha rörlig ränta måste man klara en sex procents räntenivå.
Alternativen är att avstå från att låna eller att binda räntan. Räntorna har varit relativt låga sedan hösten 1998 men nu börjar de höjas igen.
– Vårt mål är förstås att få en sundhet i kreditgivningen, säger Rask.
På företagssidan ser det bra ut. Marknaden har återhämtat sig efter lågkonjunkturen.
– Då blev det litet mindre efterfrågan på företagskredit men hela Åland klarade sig torrskinnat. Många företag är på hugget nu men man har egna pengar och är inte beroende av lån fullt ut. Vi har många starka företag på Åland.
Nordea har cirka en tredjedel av den åländska bankmarknaden. (pd)

Läs mer i papperstidningen!