DELA

Nordea vann Mermaid-målet

Nordea har vunnit det så kallade Mermaid-målet mot Sture ’Stucke’ Carlson.
Tingsrätten anser att Nordeas information delvis har varit bristfällig men att det inte påverkat Carlsons placeringsbeteende och att finanskrisen är den verkliga orsaken till den stora förlusten.
Ålands tingsrätt har förkastat käromålet Stucke Carlson versus Nordea.
Carlson tecknade i mars 2006 andelar för 299.700 euro i masskuldebrevslånet Mermaid 6. Då hela den investeringen gick förlorad stämde Carlson Nordea med motiveringen att han inte hade fått information om att det inte ingick några garantier och att han placerat annorlunda om han hade vetat riskerna med Mermaid 6.
Tingsrätten anser dock att Carlsons placeringserfarenhet talar för att han visste vad han gjorde och att pengarna försvann på grund av finanskrisen och inte Nordea.


Kände personligen
Tingsrätten baserar sitt beslut på en utredning av tre tvistefrågor:
1) Vad har Nordea gjort för att utreda Carlsons placeringserfarenhet?
2) Hade Carlson fått tillräcklig information om eventuella risker?
3) Om informationen var bristfällig, hade då Carlson fattat andra beslut?
På den första frågan anser rätten att Nordea inte brustit i några skyldigheter. Den banktjänsteman som förmedlade placeringen, Mikael Granskog, kände både Stucke Carlsons personligen och visste om Carlsons tidigare placeringar och aktieportföljer i banken.


Förlora pengarna
På den andra frågan konstaterar rätten att Carlson fick tillfälle att ta del av ett placeringsprospekt där det framgår att kapitalet kan gå helt förlorat.
Däremot framgår det inte i prospektet och inte heller i bankens PowerPoint-presentation att det bara behövs sex kredithändelser för att man skall förlora pengarna i den placeringsklass med hög avkastning som Carlson valde.
Eftersom ord står mot ord – Granskogs mot Carlsons – anser rätten att det är ostyrkt om Nordea verkligen informerade tillräckligt om precis alla risker.


Bättre förutsättningar
Det gör rättens resonemang kring den tredje frågan högintressant. Har Stucke Carlsons val påverkats av brister i informationen?
Carlson själv har sagt att han aldrig tagit de risker som fanns om han hade vetat om dem. Nu hade han litat på Granskogs rekommendationer utan att ifrågasätta dem.
Tingsrätten anser inte att det finns bevis som styrker Carlsons påstående, snarare tvärtom.
– Tingsrätten har funnit att käranden (Carlson) på basis av sin utbildning, arbetserfarenhet och förtroendeuppdrag haft bättre förutsättningar än gemene man att göra en bedömning och analys av den information som presenterats för honom, skriver rätten i domen.


Oförutsedd finanskris
Tingsrätten anser också att Carlson både haft förutsättningar och skyldighet att ställa tilläggsfrågor om placeringen om något hade blivit oklart. Den slutsats rätten drar är följaktligen att Stucke Carlson inte hade handlat annorlunda om han vetat ännu mera om riskerna med Mermaid 6.
Då själva investeringen gjordes kunde ingen, varken Nordea eller Carlson, förutspå att samhället stod inför en finanskris och lågkonjunktur.
Tingsrättens slår fast att Carlsons förlust beror på just den oförutsedda finanskrisen Käromålet förkastades och Carlson blir skyldig att ersätta Nordeas rättegångskostnader på 36.149 euro.


Erfarna finansmannen
Stucke Carlson har inte kunnat nås för en kommentar.
– Det är beklagligt att man var tvungen att behandla ett ärende mellan en kund och Nordea i rätten. Vi är ändå nöjda över att tingsrättens avgörande stöder Nordeas syn på saken, säger regionchef Jan Söderholm i ett pressmeddelande.
Banken vill inte ge några kommentarer om detaljerna.
Klart är i alla fall att Nordea inte ännu kan pusta ut helt. Många andra Mermaid-mål väntar i hela Finland.
Domen från Ålands tingsrätt kan inte ses som prejudicerande eftersom bankens motpart var just den erfarna finansmannen Stucke Carlson och inte en helt oerfaren placerare.

Titte Törnroth-Sarkkinen

titte.tornroth@nyan.ax