DELA

Nordea-tvisten hanteras i Helsingfors

Tvisten med Sture Carlson hanteras på Nordeas huvudkontor i Helsingfors.
– Där har man en speciell avdelning som tar sig an sådana här saker, säger Mikael Granskog, chef för Nordea Ålands placeringsverksamhet.
Det är allt Granskog säger om tvisten.
– I övrigt kommenterar jag inte enskilda fall.

Höga krav
Generellt säger han att det ställs höga krav på information och rådgivning när det gäller kapitalplaceringar – krav som dessutom höjdes i och med ett EU-direktiv som kom hösten 2006 och som trädde i kraft hösten 2007. Kundens ställning stärktes i och med direktivet.
– Det finns ett stort intresse från bankens sida att sådant här sköts på rätt sätt.
Mikael Granskog betecknar 2008 som ett extremt år ur placeringssynvinkel.
– När alla kurvor går åt rätt håll är alla nöjda. Men under ett så turbulent år som fjolåret uppför sig vissa produkter enligt worst case-scenariot. 2008 var det värsta året på säkert 100 år och några av produkterna uppförde sig på värsta tänkbara sätt.

Beklagar
Uppenbarligen var Nordeas masskuldebrevslån en sådan produkt eftersom hela det kapital på 299.700 euro som Sture Carlson placerade 2006 var förbrukat i början av 2009.
Mikael Granskog beklagar att tvisten med Sture Carlson uppstått.
– Det är aldrig roligt när det blir så här.
Nordeas Private Banking, som Granskog basar för på Åland, arbetar via avtal med både privatpersoners och bolags förmögenhetsförvaltning. Verksamheten riktar sig till kunder som har minst 250.000 euro i placeringar.

Skriftlig instruktion
Kati Tommiska, presschef på Nordea i Helsingfors, säger också hon att banken inte kan kommentera ett enskilt fall.
– Rent allmänt kan jag säga att vi gör en skriftlig placeringsplan som vi går igenom tillsammans med våra kunder. Vi kartlägger noggrant vilken vilja och förmåga kunden har för risktagning när vi beskriver olika produkter.
Hon påpekar att placeringsrådgivningen fungerade väl också innan EU-direktivet togs i bruk.
– Direktivet stärkte ytterligare bankens informationsplikt.

Märks i alla banker
Också hon säger att finanskrisen, som blev tydlig i höstas, överraskade alla parter genom att den kom så snabbt och blev så djup.
– Alla banker märker av följderna.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax