DELA

Nordea nöjda med bokslutet för 2013

Nordea Ålands har lyckats bibehålla både lönsamhet och volymutveckling trots att 2013 varit ett utmanande år. Det skriver banken i ett pressmeddelande.
I dag presenterade Nordea Åland sitt bokslut för 2013 i dag.
I ett pressmeddelande berättar man att de totala intäkterna för året uppgick till 6,4 miljoner euro jämfört med 6,2 miljoner euro 2012. Räntenettot som mycket påverkas av den låga räntenivån har minskat med 3,6 procent medan provisionsintäkterna ökade med 6 procent.
Nordeas kostnader har minskat med 27 procent, vilket delvis förklaras med att Godbykontoret inte finns längre. Nordea konstaterar vidare att sparandets betydelse växer då många kunder vill ha en buffert eller spara för visst ändamål.
Nordea skriver också att enheten Private Banking gått särskilt bra, kapitalet under förvaltning växte med 20,1 procent 2013.
Läs mer i morgondagens Nya Åland.