DELA

Nordea ersätter en del placerares förluster

Nordea ersätter inte generellt Mermaid-placerarnas förluster, men i ungefär en tredjedel av de fall som gått vidare till Värdepappersnämnden har banken valt att betala ut det förlorade kapitalet till placerarna.
Kauppalehti skrev i slutet av förra veckan att en stor del av Mermaid-placerarnas anmälningar till värdepappersnämnden i riket har dragits tillbaka eftersom placerarna ingått förlikning med Nordea som betalat tillbaka deras förluster. Strömmen av nya Mermaid-anmälningar till nämnden har också sinat.
Men uppgiften i tidningen stämmer inte helt, säger Arto Peltokorpi, chef för sparande och investeringar på Nordea i Finland.
– Nordea ersätter inte placerarnas förluster generellt, det är helt klart. Men vi speglar de inlämnade klagomålen mot de två fall som har avgjorts av Värdepappersnämnden och det har lett till att vi i 20 eller 30 fall har ingått förlikning med placerarna.
Man har tittat på varje fall skilt för sig och tagit ställning till om banken har skött rådgivningen korrekt om Mermaid-lånen, om man tittat tillräckligt noga på placerarens bakgrund och om man informerat tillräckligt tydligt om riskerna med placeringen. I 20-30 fall har man alltså kommit till att banken har gjort fel och nått en överenskommelse.
Som mest var antalet klagomål till Värdepappersnämnden kring 80. Ett 50-tal klagomål ligger fortfarande hos nämnden eftersom banken och placerarna i de fallen nog har försökt men inte kommit överens.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre