DELA

Nordea betalar bara rättegångskostnader

Nordea betalar Sture Carlsons rättegångskostnader, men ingen annan ersättning eller gottgörelse. Det är innebörden i förlikningen i Mermaidmålet, enligt ett pressmeddelande från Nordea.
Sture Carlson förlorade nästa 300.000 euro på de så kallade Mermaidlånen och stämde Nordea för att banken, enligt honom, inte informerat om riskerna med placeringen.
Tingsrätten dömde till Nordeas fördel, bland annat med hänvisning till Carlsons rutin som affärsman, och Sture Carlson aviserade att han överklagar till Åbo hovrätt.
Men i torsdags kom parterna överens om förlikning, och tingsrättens dom har därmed vunnit laga kraft.
– Jag hade rätt i sak, det var bristfällig information kring placeringen. Det jag föll på var min erfarenhet som finansman. Däremot finns det många andra placerare som domen borde vara bra för, hoppas jag, sade Sture Carlson när han kommenterade förlikningen i gårdagens Nya Åland.


”Vi vann målet”
– Nordea har lovat betala Carlsons rättegångskostnader. Nordea betalar ingen annan ersättning eller gottgörelse till Carlson. Vi vann målet i tingsrätten och Nordea hade inget behov av att föra det vidare till hovrätten, säger regionchef Jan Söderholm i ett pressmeddelande.
Där sägs också:
– Efter tingsrättens dom var Nordea i kontakt med Sture Carlson och meddelade sig vara beredd att stå för sina egna rättegångskostnader om Carlson inte överklagar beslutet till hovrätten. Carlson meddelade då att han kommer att överklaga beslutet. Tre dagar innan besvärstiden gick ut tog Carlson kontakt med banken och sade att han inte för ärendet vidare till hovrätten om parterna kan komma överens om rättegångskostnaderna.
Mårten Sundberg
marten.sundberg@nyan.ax