DELA

Nöjd och glad över Eckerös emission

Rederi ab Eckerös aktieemission blev, tvärtemot förhandsspekulationerna, övertecknad inom utsatt tid. Rederiet hade som mål att få in 17 miljoner euro, en summa som överskreds.
– Vi är nöjda och jätteglada, säger koncernchef Björn Blomqvist.
Folke Sjölund, ordförande i föreningen Ålands aktiesparare, är förvånad över resultatet.
Den riktade emissionen blev alltså fulltecknad, med råge, inom utsatt tid. I förhandsspekulationerna antogs Eckerö- och före detta Birkaägare avvakta en förlängning och ett lägre teckningspris än 42 euro per aktie, men spekulationerna visade sig inte stämma. Emissionens slutsumma är 17,2 miljoner euro, 200.000 euro över målet.
Hade ni väntat det här resultatet?
– Det rör sig om otroligt mycket pengar och vi gick in för emissionen med en stor portion ödmjukhet. 17,2 miljoner euro är mig veterligen den största emission som gjorts till den åländska marknaden. Men det har gått jättebra och vi är väldigt glada. Vi hade varit nöjda redan på en lägre nivå ifall det hade gått så, säger Björn Blomqvist.
Varför tror du att emissionen fulltecknades?
– Vi hoppas att tecknarna tycker att det är en god investering och att de tror på bolaget.


Stora och små
Är det stora eller små aktieägare som tecknat aktier?
– Vi har ingen noggrann analys om det ännu. Det handlar om både stora ägare som tecknat och om små.
Nu ska resultatet kontrollräknas.
– Det tar några dagar. Sen ska styrelsen sammanträda och formellt besluta hur man ska göra nu när emissionen övertecknades. I mitten på nästa vecka får enskilda tecknare bekräftelse.
Tror du det blir sådana förändringar i ägarbasen att det får återverkningar på styrelsesammansättningen?
– Som vd ska jag vara synnerligen försiktig med att spekulera om styrelsesammansättning, och det är dessutom alldeles för tidigt.


Nytt köpbud
Pengarna ska användas för att amortera av på de lån som togs inför vårens köpanbud på aktierna i Birka Line. Eftersom emissionen nådde målet vidtar planeringen nu inför ett köpbud på också resten av Birka-aktierna.
Kommer 16 Eckeröaktier också framöver att räcka för frikort på färjorna?
– Det har inte varit aktuellt att ändra på det.
Och så, till slut, vad säger du om ryktet att du är på väg att lämna koncernchefsjobbet?
– Jag har inga som helst planer på att gå i ide.
Också styrelseordförande Jukka Suominen intygar än en gång att Björn Blomqvist inte är på väg bort.


Förvånad
Folke Sjölund, ordförande i föreningen Ålands aktiesparare, är lätt överraskad av att Rederi ab Eckerös emission fulltecknades, och mer därtill.
– Jag vet att många, i synnerhet småägare, som inte tecknat nya aktier. Om man har 16 aktier i dag kanske man inte ids teckna två nya.
Han drar slutsatsen att det måste finnas de som tecknat större poster, möjligen de ägarfamiljer som redan i dag har makten i rederiet.
– Eller något finansiellt konglomerat. Det går inte att säga förrän man sett den nya ägarlistan.
”Mellanbörs”
Folke Sjölund håller fast vid att bolaget bör noteras på något sätt – om inte på börsen så i alla fall enligt den nya modell som håller på att arbetas fram i Finland. Sverige har den här typen av ”mellanbörs” redan, First North.
– Jag kan tänka mig att Eckerö har två skäl till att inte listas på börsen. Dels handlar det om att börsbolag måste betala skatt på dividenden medan onoterade bolag får dela ut dividend upp till 90.000 euro per år, dels kanske Eckerö anser att informationsplikten och de övriga regler som följer med en börsnotering är för arbetsdryga. Men samtidigt är det bra att emissionen genomförs med tanke på att Eckerö nu kan slutföra Birka-affären. På det här sättet får Birkaägarna ut samma pris som de skulle ha fått i våras.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax