DELA

Nöjd med kompromiss om Vikingabyn

Kyrkofullmäktiges ordförande i Saltvik, Peter Lindbäck, är nöjd med kompromissen om Vikingabyns mark.
– Det här är en skrivning som jag tycker att Fornföreningen Fibula, kommunen och församlingen kan leva med.
Peter Lindbäck lämnade in en anmärkning mot förslaget till byggnadsplan för området, eftersom det inte innehöll någon skrivning om att allmänhetens skall få tillträde till området där Vikingabyn ligger. När församlingen sålde marken till kommunen 1997 var det meningen att det skulle vara ett grönområde.

Mjukare
Den skrivning som kommunstyrelsen i Saltvik godkände i måndags, vilket Nyan berättade om i onsdagens tidning, ger möjlighet för allmänheten att fritt få vistas där, med vissa begränsningar.
– Det blev inte exakt den skrivning jag hade önskat, men jag var själv med att utforma kompromissen. Det blev en lite mjukare och mera markägarvänlig skrivning, men med ett klart budskap att området i mån av möjlighet skall vara tillgängligt för allmänheten.

Kan utvecklas
Under onsdagen skulle Peter Lindbäck förankra frågan i kyrkorådet och kyrkofullmäktige som båda hade möten på kvällen. Han menar att Fornföreningen Fibula, som nu också föreslås få köpa området, också skall kunna utveckla det som man vill i framtiden, trots skrivningen i byggnadsplanen.
– Vi skall ju fortsätta att samverka i framtiden, bland annat behöver kommunen mark av församlingen då Sunnanberg skall byggas ut. Sedan har församlingen och kommunen ju också i stort sett samma medlemmar.
Det blir nu kommunfullmäktige som skall ta beslut i frågan. (uw)