DELA

Nja till lagförslaget om avbytarservice

Regeringspartierna är eniga om det nya förslaget till avbytarservice – men ändå inte riktigt.
Så kan man sammanfatta debatten i lagtinget i går när förslaget manglades.

Från och med årsskiftet ska avbytarservicen privatiseras, dock så att landskapet också i fortsättningen står för 80 procent av ersättningen till mjölkgårdar för avbytarservicen. I det första förslaget var planen att stödet skulle ha halverats successivt under åtta år. Också antalet dagar för stöd för vikariehjälp tiofaldigades till 300 per år jämfört med det första förslaget.
Alla partier är i princip nöjda med de ändringar som gjorts men fortfarande är andra lantbrukare än mjölkbönder missnöjda, vittnades det om i salen.

– Man ska komma ihåg att stödet för avbytarservicen är ett stöd för avbytarna och inte för lantbrukarna. Vi har lagt fokus på det allra nödvändigaste, det vill säga mjölkgårdarna som kräver en betydligt mera omfattande skötsel än annan djurhållning, förklarade Näringsminister Fredrik Karlström (MSÅ).
Mats Perämaa (Lib) ville veta varför landskapsregeringen nu är beredd att låta avbytarservicen kosta mera än vad ramen tillåter – i själva verket vet man inte säkert var kostnaden för avbytarservicen landar men man tippar på 250 000-300 000 euro – när de liberala lagtingsledamöterna brukar avkrävas finansiering euro för euro och cent för cent när man kommer med ”små försynta förslag” till förbättringar som kostar.

Läs mer i torsdagens Nya Åland!

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax