DELA

Nio vill bli rektor för Folkhögskolan

Nio sökande hade inom utsatt tid den här gången sökt tjänsten som rektor vid Ålands folkhögskola.
Bland de sökande finns bland andra den nuvarande tillförordnade rektorn Maria Säll-Öfverström. Andra sökande är Siv Ekström, Kerstin Smeds, Isabell Mattsson, Virginija Steiner och Jonas Gripenberg, Jonna Kevin, Anna Nilsson och Sune Alén.
Tjänsten har annonserats ut tidigare, i augusti 2009. Den gången visade det sig att inga av de sökande var behöriga för tjänsten. Landskapsregeringen märkte då att reglementet för tjänsten var otydligt och har nu gjort behörighetskraven tydligare. Tjänsten kan gå till någon som har lämplig högskoleexamen och är behörig som lärare, är förtrogen med fritt bildningsarbete och har erfarenhet av ledarskap och förvaltning. I dag fredag ses samtliga av de nya ansökningarna och de sökandes behörigheter över av landskapsregeringens handläggare. Den nya rektorn är tänkt att tillträda den 1 augusti i år.
JESSICA SUNDBERG
jessica.sundberg@nyan.ax